• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  Niniejszym Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym HerbacianeSpecjaly.pl

   

  Informacje ogólne

   

  1. Sklep internetowy Herbaciane Specjały (zwany dalej Sklepem), działający pod adresem internetowym www.herbacianespecjaly.pl, jest prowadzony przez firmę Tea&Tea Ewa Skusiewicz z siedzibą w (02-940) Warszawie, ul. Św. Bonifacego 92 lok. 13, REGON: 002027629, NIP: 125-001-33-17.

   

  2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.herbacianespecjaly.pl.

   

  Warunki złożenia zamówienia

   

  3. Klientem Sklepu (zwanym dalej Klientem) jest osoba fizyczna lub prawa, która złożyła zamówienie na towary, których sprzedaż prowadzi Sklep, za pośrednictwem strony internetowej www.herbacianespecjaly.pl. Kontakt Klienta ze Sklepem odbywa się pod adresem (02-940) Warszawa, ul. Św. Bonifacego 92 lok. 13, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 858 22 09 lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@therbacianespecjaly.pl

   

  4. Warunkiem złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji jest wypełnienie formularza, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy firmy Klienta, adresu oraz numeru telefonu, jak również zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

   

  5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.herbacianespecjaly.pl jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących, minimalnych wymagań technicznych:

   

  • system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,

   

  • procesor: 1 GHz,

   

  • RAM: 1 GB pamięci RAM,

   

  • dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

   

  • karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,

   

  • sterowanie: klawiatura, mysz,

   

  • opcjonalnie: słuchawki,

   

  • łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,

   

  • przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

   

  6. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia.  Formy płatności  1. Za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

  2. Przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;

  3. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w sklepie w Warszawie przy ul. Św. Bonifacego 92;

  4. System płatności on-line Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi, blik, PayPo, system ratalny.

  5. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

  6. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.  Ceny

   

  7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są podane w polskich złotych (PLN).

   

  8. Podana przy każdym towarze cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

   

  9. Wartość zamówienia obejmuje, poza ceną towaru, także kwotę odpowiadającą wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności, określonemu w dziale „Dostawa i koszty przesyłki” w tabeli opłat.

   

  10. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon, a także – na życzenie Klienta – fakturę VAT. Paragon lub wystawiona na życzenie Klienta faktura VAT są dostarczane Klientowi w przesyłce zawierającej zamówione towary.

   

  Cofnięcie lub zmiana zamówienia

   

  11. Klient może cofnąć lub zmienić złożone zamówienie w całości lub części do momentu wysłania przez Sklep przesyłki zawierającej zamówione towary. W powyższym celu Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@herbacianespecjaly.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 858 22 09.

   

  Czas realizacji zamówienia

   

  12. Przy każdym towarze podany jest, obejmujący dni robocze, czas przygotowania towaru do wysyłki (czas od przyjęcia zamówienia do realizacji do przekazania przesyłki przewoźnikowi realizującemu dostawę). W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie przygotowania towaru do wysyłki, przekazanie przesyłki (zawierającej wszystkie zamówione towary) przewoźnikowi realizującemu dostawę następuje w czasie określonym dla towaru o najdłuższym czasie jego przygotowania do wysyłki.

   

  13. Dostawa przesyłki następuje w terminie:

   

  • do dwóch dni roboczych od dnia przekazania przesyłki przez Sklep przewoźnikowi realizującemu dostawę, w przypadku wysłania przesyłki pocztą kurierską,

   

  • do pięciu dni roboczych od dnia przekazania przesyłki przez Sklep przewoźnikowi realizującemu dostawę, w przypadku wysłania przesyłki Pocztą Polską.

   

  14. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad. Klient odbierając przesyłkę powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy – w obecności kuriera lub pracownika poczty – sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

   

  Niemożność realizacji zamówienia

   

  15. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie zawiadamia Klienta (poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta) o niemożności realizacji zamówienia i zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

   

  Odstąpienie od umowy

   

  16. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z Jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej Konsumentem), może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie dostarczony Klientowi wraz z przesyłką zawierającą zamówiony towar.

   

  17. Otrzymany przez Konsumenta towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

   

  18. Otrzymany przez Konsumenta towar podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Tea&Tea Ewa Skusiewicz, ul. Św. Bonifacego 92 lok. 13, 02-940 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przez Konsumenta towaru przed jego upływem.

   

  19. Sklep dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta należności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

   

  20. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

  Reklamacje

   

  21. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od dnia odebrania towaru, jeżeli w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres: Tea&Tea Ewa Skusiewicz, ul. Św. Bonifacego 92 lok. 13, 02-940 Warszawa.

   

  22. Sklep w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta.

   

  23. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może:

   

  • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,

   

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

   

  24. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

   

  Dane osobowe Klienta

   

  25. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926) w celu realizacji zamówienia Klienta. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

   

  26. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   

  Pliki cookie

   

  27. Sklep używa plików cookie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

   

  Informacje dodatkowe

   

  28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1370 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

   

  29. Wszelkie promocje nie łączą się.

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.